Úvodní stránka

Učiliště Doksy

Němčina na netu 

Maturita

HTML příručka

 

 

 Německý jazyk - přivlastňovací zájmena 

1. pád mužský rod ženský rod střední rod množné číslo

můj

tvůj

jeho

její

mein

dein

ein

ihr

meine

deine

seine

ihre

mein

dein

sein

ihr

meine

deine

seine

ihre

1. pád mužský rod ženský rod střední rod množné číslo

náš

váš

jejich

Váš

unser

euer

ihr

Ihr

unsere

eure

ihre

Ihre

unser

euer

ihr

Ihr

unsere

eure

ihre

Ihre