Úvodní stránka

Učiliště Doksy

Němčina na netu 

Maturita

HTML příručka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Německý jazyk - préteritum  

  pomocná slovesa   pomocná slovesa   pomocná slovesa   pomocná slovesa   pomocná slovesa

SEIN

ich war

du warst

er war

sie war

es war

wir waren

ihr wart

sie waren

Sie waren

 

HABEN

ich hatte

du hattest

er hatte

sie hatte

es hatte

wir hatten

ihr hattet

sie hatten

Sie hatten

 

WERDEN

ich wurde

du wurdest

er wurde

sie wurde

es wurde

wir wurden

ihr wurdet

sie wurden

Sie wurden

 

 

 

 
  slabá slovesa   slabá slovesa   slabá slovesa   slabá slovesa   slabá slovesa

MACHEN

ich machTE

du machTEST

er machTE

sie machTE

es machTE

wir machTEN

ihr machTET

sie machTEN

Sie machTEN

 

BADEN

ich badETE

du badETEST

er badETE

sie badETE

es badETE

wir badETEN

ihr badETET

sie badETEN

Sie badETEN

 

TANZEN

ich tanzTE

du tanzTEST

er tanzTE

sie tanzTE

es tanzTE

wir tanzTEN

ihr tanzTET

sie tanzTEN

Sie tanzTEN 

 

ARBEITEN

ich arbeitETE

du arbeitETEST

er arbeitETE

sie arbeitETE

es arbeitETE

wir arbeitETEN

ihr arbeitETET

sie arbeitETEN

Sie arbeitETEN

 

 

ich - TE

du  - TEST

er  - TE

sie - TE

es  - TE

wir  - TEN

ihr  - TET

sie  - TEN

Sie  - TEN

 

 silná slovesa  silná slovesa  silná slovesa  silná slovesa  silná slovesa

GEBEN

ich gab

du gabST

er gab

sie gab

es gab

wir gabEN

ihr gabT

sie gabEN

Sie gabEN

 

LESEN

ich las

du lasST

er las

sie las

es las

wir lasEN

ihr lasET

sie lasEN

Sie lasEN

 

FAHREN

ich fuhr

du fuhrST

er fuhr

sie fuhr

es fuhr

wir fuhrEN

ihr fuhrT

sie fuhrEN

Sie fuhrEN 

 

LAUFEN

ich lief

du liefST

er lief

sie lief

es lief

wir liefEN

ihr liefET

sie liefEN

Sie liefEN

 

 

ich -

du  - ST

er  -

sie - 

es  -

wir  - EN

ihr  - T

sie  - EN

Sie  - EN

 

  modální slovesa   modální slovesa   modální slovesa   modální slovesa   modální slovesa

DÜRFEN

ich durfTE

du durfTEST

er durfTE

sie durfTE

es durfTE

wir durfTEN

ihr durfTET

sie durfTEN

Sie durfTEN

KÖNNEN

ich konnTE

du konnTEST

er konnTE

sie konnTE

es konnTE

wir konnTEN

ihr konnTET

sie konnTEN

Sie konnTEN

MÖGEN

ich mochTE

du mochTEST

er mochTE

sie mochTE

es mochTE

wir mochTEN

ihr mochTET

sie mochTEN

Sie mochTEN

MÜSSEN

ich mussTE

du mussTEST

er mussTE

sie mussTE

es mussTE

wir mussTEN

ihr mussTET

sie mussTEN

Sie mussTEN

 

 

ich - TE

du  - TEST

er  - TE

sie - TE

es  - TE

wir  - TEN

ihr  - TET

sie  - TEN

Sie  - TEN

 

  modální slovesa   modální slovesa   modální slovesa   modální slovesa   modální slovesa

SOLLEN

ich sollTE

du sollTEST

er sollTE

sie sollTE

es sollTE

wir sollTEN

ihr sollTET

sie sollTEN

Sie sollTEN

WOLLEN

ich wollTE

du wollTEST

er wollTE

sie wollTE

es wollTE

wir wollTEN

ihr wollTET

sie wollTEN

Sie wollTEN

WISSEN

ich wussTE

du wussTEST

er wussTE

sie wussTE

es wussTE

wir wussTEN

ihr wussTET

sie wussTEN

Sie wussTEN

 

 

 

ich - TE

du  - TEST

er  - TE

sie - TE

es  - TE

wir  - TEN

ihr  - TET

sie  - TEN

Sie  - TEN