Úvodní stránka

Učiliště Doksy

Němčina na netu

Maturita

HTML příručka

 

 

 

Německý jazyk - GRAMATIKA

 

Časování sloves

přítomný čas

 

Skloňování členů

 

 

Osobní zájmena

 

 

Přivlastňovací

zájmena

 

Přídavná jména

a příslovce - skloňování

Předložky

 

Spojky

 

 

Minulé časy

 

Přídavná jména

a příslovce - stupňování